FAQ undervisere

Her finder du svar på de oftets stillede spørgsmål fra vores undervisere

Ofte stillede spørgsmål fra undervisere

Er du skoleunderviser, har du modtaget særlige vilkår sammen med din kontrakt. Dette er de generelle vilkår som freelance-underviser i Mikkels Musikskole.


Hvornår skal jeg kontakte eleven?

Så snart du har modtaget elevens kontaktinformation, skal du kontakte eleven. Dem modtager du på mail.

Hvornår starter undervisningen?

Efter den gratis prøvetime beslutter eleven, om denne vil fortætte i et undervisningsforløb/modul af 10 lektioner. Du skal kontakte musikskolen, hvis eleven vil fortsætte. Undervisningen kan starte, når vi har modtaget indbetaling fra eleven. Husk at fortælle eleven, at undervisningen først starter, når vi har registreret indbetalingen.

Skoleunderviser: Eleven vælger et tidspunkt på skemaet ved tilmelding, du skal blot godkende elev og tidspunkt. Derefter starter/fortsætter undervisningen den kommende undervisningsgang (fx tirsdagen efter), med mindre du har aftalt andet med eleven. 

Hvornår og hvordan får jeg udbetalt honorar? 

Frem til den 21. marts 2022 får du som underviser udbetalt dit honorar inklusiv prøvetimen efter endt modul. Det vil sige, når du har gennemført hele undervisningen. Du bliver betalt via bankoverførsel, så snart du skriver til os, at undervisningen er færdig. Vil eleven ikke fortsætte, udbetaler vi honoraret for prøvetimen hurtigst muligt derefter.
Fra den 21. marts 2022 bliver alle undervisere, der er koblet op til deres personlige profil i Mikkels Musikskole, udbetalt i slutningen af måneden.

Skoleunderviser: Du registrerer dine lektioner på din Personlige Profil og bliver udbetalt ved udgangen af hver måned. 

Kan eleven aflyse?

Ved privatundervisning kan eleven aflyse undervisning op til 24 timer inden undervisningens start. Dette har eleven mulighed for i 2 ud af de 10 undervisningsgange. Aflyser eleven mere end 2 gange, selvom der er mere end 24 timer til undervisningen starter, mister eleven disse undervisningsgange. Er der mindre end 24 timer til undervisning, vil prøvetimen gå tabt. Du kan læse mere under aflysning/sygdom i vilkår-dokumentet øverst på denne side.

Skoleunderviser: Ved undervisning på en skole kan eleven ikke aflyse. Det skyldes, at du som underviser alligevel skal møde op på skolen pga. de andre elever. Når det sker, så registrerer du fravær under eleven på din personlige profil, og eleven mister denne lektion. 

På skoler følger du skolens skema, dvs. du ikke arbejder i ferier og andre lukkedage for hele skolen. 

Jeg bliver nødt til at aflyse - hvad gør jeg?

Du kontakter eleven hurtigst muligt og aflyser undervisningen. Herefter aftales et nyt tidspunkt. Eleven mister IKKE en undervisningsgang, hvis du aflyser.

Skoleunderviser: Du skriver ud til alle dine elever via din personlige profil og aflyser undervisningen på den pågældende dag. Du skriver samtidig automatisk også til skolen og Mikkels Musikskole, så vi er informerede. Når du er fraværende mister eleverne ikke deres lektion, modulet bliver bare forlænget i den anden ende. 

Jeg skal ud og rejse/har en travl eksamensperiode/er i sygdomsforløb - og kan ikke undervise for tiden. Hvad gør jeg?

Du kontakter Mikkels Musikskolemikkel@mikkelsmusikskole.dk og skriver, at du er på "pause" og ikke vil have elever i den givne periode. Vi kontakter dig først igen, når du selv meddeler os, at du er tilbage igen.

Skoleunderviser: Du kontakter Mikkels Musikskolemikkel@mikkelsmusikskole.dk og forklarer, hvor lang tid du har brug for. Vi vurderer dermed, om du blot kan holde orlov har jobbet, eller og det kræver, at vi finder en fast afløser til stillingen.

Jeg får ingen elever - hvorfor ikke?

Vi fordeler elever så ligeligt som muligt mellem alle underviserne. Dit antal af elever vil også afhænge af, hvor mange elever der er i dit område.

De fleste af vores elever modtager normal undervisning og kun få får eliteundervisning. Hvis du således har tilmeldt dig som eliteunderviser, men også har mulighed for, at undervise i f.eks. begynder-klaver eller begynder-guitar, så er der større chancer for, at du får flere elever. Det er nemlig klart indenfor disse områder, vi oplever den største efterspørgsel.

Jeg har fået ny adresse. Hvad gør jeg?

Du sender din nye adresse til os på mikkel@mikkelsmusikskole.dk. Husk at skrive de nye områder, hvor du gerne vil undervise. Flytter du f.eks. til København, så skriv om du eksempelvis vil undervise på Nørrebro, Østerbro, i Brønshøj osv.

Jeg har haft prøvetime, og eleven vil gerne købe undervisning. Hvad gør jeg?

Du skriver til os på mikkel@mikkelsmusikskole.dk, at eleven gerne vil købe et modul. Derefter fortæller du eleven, at de blot skal indbetale via de oplysninger, de har modtaget på email. Når vi har registreret indbetalingen, informerer vi dig, og derefter kan undervisningen gå i gang.

Skoleunderviser: Du registrerer prøvetimen på din personlige profil, så ryger der automatisk en mail afsted til eleven om, at de skal indbetale indenfor to dage for at beholde deres plads på skemaet. Når eleven har indbetalt, får du besked fra musikskolen, og du kan fortsætte undervisningen den kommende undervisningsdag (fx tirsdagen efter). 

Jeg har haft en prøvetime og eleven vil ikke købe et modul. Hvad gør jeg?

Du skriver til os på mikkel@mikkelsmusikskole.dk, at eleven ikke ønsker at købe et modul og årsagen til dette. Skriv også dit telefonnummer, så overfører vi med det samme dit honorar for prøvetimen via MobilePay.

Skoleunderviser: Du registrerer prøvetimen på din personlige profil. Derefter får eleven en mail, hvor de kan klikke på ja eller nej til at fortsætte undervisningen. Hvis de trykker på nej, vil de blive blive fjernet fra din personlige profil og fra skemaet automatisk.

Du kan også selv fjerne eleven fra skemaet. Det gør du på selve skemaet ved at klikke på den røde knap under elevens navn. Du kan nu tilbyde tiden til en af eleverne på ventelisten.

Hvad gør jeg, hvis der er flere eller færre elever, end først aftalt?

Du skriver til os på mikkel@mikkelsmusikskole.dk, og forklarer, at I bliver et andet antal. Eleverne skal så indbetale det nye beløb via MobilePay. Betalingsbeskrivelse er her og i den email, de har modtaget.

Hvordan får jeg flere elever? 

Sørg for at dine undervisningsområder er opdateret og udvid evt. med flere instrumenter. Kan du fx undervise i begynder-klaver? Så de f.eks. hedder: Valby, Vesterbro, Østerbro, Frederiksberg osv. Hvis du skriver "København og omegn", kan vores system ikke genkende stedet, og dette kan gøre, at du ikke får så mange elever. Ønsker du at ændre dine områder? Så skal du blot sende os en email på mikkels@mikkelsmusikskole.dk med dine nye undervisningsområder.

Er 1 times undervisning ikke for lang tid?

Det er rigtigt, at en times undervisning er lang tid for nogle. Vi har valgt 1 time som minimum af hensyn til dig som underviser, da du skal frem og tilbage til eleven. Vi har mange gode råd til, hvordan især unge elever kan udnytte 1 times undervisning optimalt. Læs mere her.

Hvad gør jeg, hvis en elev ikke svarer på min henvendelse for prøvetime/undervisning?

Hvis eleven hverken reagerer på opkald, sms eller email, så kontakt os på mikkel@mikkelsmusikskole.dk. Så finder vi sammen en løsning på problemet.

Hvad gør jeg med udgifter til undervisningsmaterialer?

Musikskolen kan desværre ikke betale for diverse undervisningsmaterialer. Ønsker eleven noget særligt, skal eleven selv betale for det. 

Hvad gør jeg, hvis eleven ikke har instrumentet?

Det er elevens ansvar at skaffe et instrument. De kan købe gode begynderinstrumenter af musikskolen. Nogle undervisere vælger også selv, at tage deres eget instrument med, som eleven låner til prøvetimen. Tromme-prøvetimer kan også foregå på undervisers trommesæt. Dette udløser ingen ekstra betaling til underviser.


Vejledning til indberetning til SKAT

Herunder finder du vores revisors korte beskrivelse af, hvordan du nemt indberetter til SKAT.