FAQ undervisere

Her finder du svar på de oftets stillede spørgsmål fra vores undervisere

Generelle vilkår for undervisere på Mikkels Musikskole


Hvornår skal jeg kontakte eleven?

Så snart du har modtaget elevens kontaktinformation, skal du kontakte eleven.

Hvornår starter undervisningen?

Efter den gratis prøvetime beslutter eleven, om hun/han vil fortætte i et undervisningsforløb/modul á 10 lektioner. Du skal kontakte musikskolen, hvis eleven vil fortsætte. Undervisningen kan starte, når vi har modtaget indbetaling fra eleven. Husk at fortælle eleven, at undervisningen først starter, når vi har registreret indbetalingen.

Skoleunderviser: Når du har kontaktet eleven og sat eleven på skemaet, så det passer dig og dem, behøver du ikke kontakte musikskolen. I fortsætter bare, som ved den gratis prøvetime. 

Hvornår og hvordan får jeg udbetalt honorar? 

Du får udbetalt dit honorar efter endt modul. Det vil sige, når du har gennemført undervisningen. Du bliver betalt via MobilePay, så snart du skriver til os, at undervisningen er færdig.

Skoleunderviser: Du registrerer dine lektioner på din Personlige Profil og bliver udbetalt ved udgangen af hver måned. 

Kan eleven aflyse?

Ved privatundervisning kan eleven aflyse undervisning op til 24 timer inden undervisningens start. Dette har eleven mulighed for i 2 ud af de 10 undervisningsgange. Aflyser eleven mere end 2 gange, selvom der er mere end 24 timer til undervisningen starter, mister eleven disse undervisningsgange. Er der mindre end 24 timer til undervisning, vil prøvetimen gå tabt. Du kan læse mere under aflysning/sygdom i vilkår-dokumentet øverst på denne side.

Skoleunderviser: Ved undervisning på en skole kan eleven ikke aflyse. Det skyldes, at du som underviser alligevel skal møde op på skolen pga. de andre elever. Når det sker, så registrerer du fravær under eleven på din Personlige Profil, og eleven mister denne lektion. 

På skoler følger du skolens skema, dvs. du ikke arbejder i ferier og andre lukkedage for hele skolen. 

Jeg bliver nødt til at aflyse - hvad gør jeg?

Svar: Du kontakter eleven og aflyser undervisningen. Herefter aftales et nyt tidspunkt. Eleven mister IKKE en undervisningsgang, hvis du aflyser.

Jeg skal ud og rejse/har travl eksamensperiode/er i sygdomsforløb - og kan ikke undervise for tiden. Hvad gør jeg?

Svar: Du kontakter Mikkels Musikskole på mikkel@mikkelsmusikskole.dk og skriver, at du er på "pause" og ikke vil have elever i den givne periode. Vi kontakter dig først igen, når du selv meddeler os, at du er tilbage igen.

Jeg får ingen elever - Hvorfor ikke?

Svar: Vi fordeler elever så ligeligt som muligt mellem alle underviserne. Dit antal af elever vil også afhænge af, hvor mange elever der er i dit område.

De fleste af vores elever modtager normal undervisning og kun få får eliteundervisning. Hvis du således har tilmeldt dig som eliteunderviser, men også har mulighed for, at undervise i f.eks. begynder-klaver eller begynder-guitar, så er der større chancer for, at du får flere elever. Det er nemlig klart er her, vi oplever den største efterspørgsel.

Jeg har fået ny adresse. Hvad gør jeg?

Svar: Du sender din nye adresse til os på mikkel@mikkelsmusikskole.dk. Husk at skrive de nye områder, hvor du gerne vil undervise. Flytter du f.eks. til København, så skriv om du eksempelvis vil undervise på Nørrebro, Østerbro, i Brønshøj osv.

Jeg har haft prøvetime og eleven vil gerne købe undervisning. Hvad gør jeg?

Svar: Du skriver til os på mikkel@mikkelsmusikskole.dk, at eleven gerne vil købe et modul. Derefter fortæller du eleven, at de blot skal indbetale via de oplysninger de har modtaget på email. Når vi har registreret indbetalingen, informerer vi dig og derefter kan undervisningen gå i gang.

Jeg har haft en prøvetime og eleven vil ikke købe et modul. Hvad gør jeg?

Svar: Du skriver til os på mikkel@mikkelsmusikskole.dk, at eleven ikke ønsker at købe et modul og årsagen til dette. Skriv også dit telefonnummer, så overfører vi med det samme dit honorar for prøvetimen via MobilePay.

Hvad gør jeg, hvis der er flere eller færre elever, end først aftalt?

Svar : Du skriver til os på mikkel@mikkelsmusikskole.dk, og forklarer at I bliver et andet antal. Eleverne skal så indbetale det nye beløb via MobilePay. Betalingsbeskrivelse er her, og i den email de har modtaget.

Hvordan får jeg flere elever? 

Svar: Sørg for at dine undervisningsområder er opdateret. Så de f.eks. hedder: Valby, Vesterbro, Østerbro, Frederiksberg osv.. Hvis du skriver "København og omegn", kan vores computer ikke genkende stedet, og dette kan gøre, at du ikke får så mange elever. Ønsker du at ændre dine områder? Så skal du blot sende os en email med dine nye undervisningsområder.

Er 1 times undervisning ikke for lang tid?

Svar: Det er rigtigt, at en times undervisning er lang tid for nogle. Vi har valgt 1 time som minimum af hensyn til dig som underviser, da du skal frem og tilbage til eleven. Vi har mange gode råd til hvordan især unge elever kan udnytte 1 times undervisning optimalt. Læs mere her.

Hvad gør jeg, hvis en elev ikke svarer på min henvendelse for prøvetime/undervisning?

Svar: Hvis eleven hverken reagerer på opkald, SMS eller e-mail, så kontakt os på mikkel@mikkelsmusikskole.dk. Så finder vi sammen en løsning på problemet.

Hvad gør man med udgifter til undervisningsmaterialer?

Svar: Musikskolen kan desværre ikke betale for diverse undervisningsmaterialer. Ønsker eleven disse, skal de selv betale for dem. Det ligger underviseren frit for, at aftale hvad eleven skal købe, eller eventuelt selv medbringe materiale til eleven som kan lånes/købes.

Hvad gør jeg hvis eleven ikke har instrumentet?

Svar: Det er elevens ansvar at skaffe et instrument. De kan købe eller leje et af musikskolen. Nogle undervisere vælger også selv, at tage deres eget instrument med, som eleven låner til prøvetimen. Tromme-prøvetimer kan også foregå på undervisers trommesæt. Dette udløser ingen ekstra betaling til underviser.


Vejledning til indberetning til SKAT

Herunder finder du vores revisors korte beskrivelse af, hvordan du nemt indberetter til SKAT.