Undervisning af unge elever

Hvordan tilrettelægger du 1 times undervisning af et barn?

Hvad kan jeg gøre?

Det er rigtig godt at starte musikundervisning i en tidlig alder. Tidlige musiske erfaringer kan give en god og solid rytmisk forståelse og musisk intelligens. Desuden peger forskning på, at børn der spiller instrumenter styrker deres sociale og kognitive evner. Dvs. de styrker evnerne til at indlære. 

Når du starter som ung med at spille musik, så får du tidligt det grundlæggende på plads, og det gør det f.eks. lettere at skifte instrument senere, hvis du gerne vil det.

Hvordan får du det bedste ud af undervisningen?

For nogle elever kan en times undervisning være lang tid. Vi har primært valgt en times undervisning, for at det økonomisk giver mening for dig at tage hjem til eleven. Det er vores erfaring, at det normalt fungerer rigtig godt med dette tidsinterval. 

For at børn i en ung alder får det bedste ud af musikundervisningen, er der nogle ting du  skal være særligt opmærksom på. Det er godt, når der både tid til pauser undervejs og til at imødekomme eleven, hvis dagen byder på særlige behov. Derfor har vi en masse gode råd til dig:

Tips og tricks til undervisningen

Der er mange forskellige undervisningsteknikker, mærk efter hos din elev, hvad der passer bedst. Du kan vælge at blive inspireret af nedenstående:

  • Hold pauser, det er godt for indlæringen. 
  • Bevæg jer (evt. med rytmeøvelser eller sang, det kan være en aktiv pause).
  • Se videoer på Youtube af kunstnere, som spiller instrumentet. Det er godt med rollemodeller.
  • Snak sammen om tilrettelæggelse af undervisningen. I kan have forskellige holdninger til, hvordan undervisningen skal forløbe, og det er godt at være enige fra start. Nogle forældre vil gerne være meget inde over, og nogle vil holde sig helt i baggrunden.
  • I behøver ikke spille instrument hele 60 minutter. Hyggesnak eller tag lidt luft, hvis der er behov. Du kan fx anbefale din elev at lytte til forskellige kunstnerne, som inspiration. 
  • Flet meget gerne små øvelser ind som opvarmning undervejs. Vi samler løbende idéer til små øvelser til dig her.
  • Stop evt. undervisningen tidligere, hvis eleven ikke kan modtage mere læring. Hellere stoppe lidt tidligere og have en god undervisningsgang, end at presse på for at udnytte de fulde 60 minutter (forældre/elev skal selvfølgelig være opmærksomme på, at prisen er det samme, selvom I slutter før).
  • Forklar forældrene, at afbræk i undervisningen er godt for indlæringen, så der ikke opstår misforståelser, hvis I fx ser videoer eller hyggesnakker.

I musikundervisningen er det rigtig vigtigt, at holde de pauser, som eleven har brug for. Det kan være to, tre eller fire små pauser i løbet af en times undervisning. Dette må underviser og forældre/elev i fællesskab vurdere fra gang til gang.