Forskning

Undersøgelser af musikundervisningens værdi for samfundet

Musik kan skabe forandring

Musikken kan byde på mange indlysende glæder, og tanken om at musikundervisning har en værdi i sig selv, er en grundsten for vores selvforståelse i Mikkels Musikskole. At kunne mestre et instrument er en oplevelse for livet, og få ting kan sammenlignes med glæden ved at opleve, deltage i og skabe spændende og meningsfulde musikalske situationer - både alene, og i fællesskab med andre.

Men ud over dette, har musikundervisningen også en lang række positive følgevirkninger, både for det enkelte menneske, og samfundet som helhed. Hér har vi samlet en række rapporter og forskningsartikler, der belyser musikundervisningens mangeartede værdier: