Rytmikforløb

Al info om rytmikforløb i institutioner med Mikkels Musikskole

Forløb der giver ny inspiration og livsglæde i huset. Dét får I:

 • Flere sange og sanglege til brug i hverdagen!
 • Rytmik der styrker
  - Kropsbevidsthed
  - Motorikken (fx balance)
  - Taktilsans
  - Sproget
  - Sociale relationer
  - Det store fællesskab.
 • Rytmikforløb med
  - Sang
  - Bevægelse
  - Musik
  - Leg
  - Genkendelighed og nyheder
  - Rim og remser
  - Fantasi
  - Fjov og ballade

Prisliste

Alle priser er ex. moms.

Pakke 1: Forløb á 10 timer

7.950 kr.

Pakke 2: Forløb á 20 timer

13.950 kr.

Pakke 3: Forløb á 30 timer

20.000 kr.


Rytmikforløb

Rytmikforløb og/eller pædagogisk vikar med Mikkels Musikskole

Kunne I tænke jer at få jeres helt egen musikalske medarbejder der kan skabe et musikalsk fællesskab hos jer?

En musiker, som kommer og spiller, synger og leger sang- og rytmik-lege med børnene og inspirere pædagogerne? 

 Det kan I få nu, i samarbejde med Mikkels Musikskole.

Dette rytmikforløb er for alle børn i alderen 0-6 år og indeholder min. 10 gange rytmik-lektioner pr. forløb.

Introduktion til musikkens sanselige verden

Vores dygtige, og nøje udvalgte, musikunderviser kommer simpelthen ud til jer med et skræddersyet og stimulerende rytmisk forløb, som er sjovt for både de store og små.

Børnene vil blive introduceret til musikkens sanselige og rytmiske verden gennem leg og bevægelse. Musikunderviseren står selv for al planlægning, indhold og vil selv medbringe instrumenter og rekvisitter som f.eks. faldskærm, rasleæg og sæbebobler.

En rytmik-lektion kan f.eks. se således ud:

 • An- og velkomst af musikunderviser
 • 10 minutters forberedelsestid
 • 20 minutters rytmik med 1. hold (eller så længe børnene kan være aktivt med)
 • 10 minutters forberedelse til næste hold
 • 20 minutters rytmik med 2. hold (eller så længe børnene kan være aktivt med)

I alt ca. 60 minutter pr. besøg hos jer.

Hertil er det vigtigt at nævne, at der skal være deltagende personale med, så de kan støtte op og hjælpe børnene undervejs, samt være med til at vurdere om 20 minutters sang og leg bliver for lang tid for nogle børn.

For at alle får en god oplevelse, er det vigtigt, at børnene er forberedte og klar, når vores underviser starter op.

Sådan tilmelder I jer rytmikforløb:

I skal skrive os en mail på mikkel@mikkelsmusikskole.dk, eller bruge kontaktformularen i bunden af denne side.

Heri skriver I følgende:

 1. Hvor hvilken/hvor mange pakke(r) I ønsker at købe.
 2. Hvilke børnegrupper, som I ønsker skal deltage i rytmikforløbet.
  Det kan f.eks. Gruppe 1: 0-2 år og Gruppe 2: 2-4 år. Således kan musikunderviseren forberede skræddersyede forløb der er alderssvarende.
 3. Kontaktperson + telefonnummer, så der er en til at tage imod vores musikunderviser.
 4. Hvilken ugedag + tidspunkt på dagen I har mulighed for, at få en musikunderviser ud til jer.

Fordele ved at samarbejde med os

I betaler kun for de timer, I får Forberedelse, transport og evt. andre udgifter er inkl. i prisen. Ved sygdom/fravær hos underviser betaler I ikke.

 • I vælger selv hvor ofte og hvor meget undervisning, I vil have (minimum 60 min. pr. gang og min. et forløb á 10 timer)
 • I vælger selv tidspunkt og ugedag i samarbejde med musikunderviseren
 • I har mulighed for at aflyse uden beregning, dog senest 48 timer før planlagt undervisning. Hvis aflysningen sker efter 48 timer inden start, betaler I for undervisningen af hensyn til undervisers honorar
 • Prisen bliver markant lavere, hvis I køber flere sammenhængende timer til flere stuer/børnegrupper
 • I bestemmer hvor mange og hvilke børn, der skal undervises sammen. Vores erfaring siger dog, at det bedste resultat kommer af at dele børnene op i hold efter alder og give dem en 20 min. pr. hold. Men I bestemmer, hvad I finder bedst for jeres børn

Skal I have et tilgodebevis for jeres restmidler i år?

Læs meget mere her:


Hvad er Mikkels Musikskole?

Mikkels Musikskole er en sammenslutning af undervisere i hele Danmark. Vi har stor erfaring med at undervise børn og voksne i musik, både på skoler og privat, og det gør vi i hele Danmark.

Vi vil også derud, hvor det er allervigtigst at introducere musikken, nemlig i de danske institutioner. Desværre har musikken været nedprioriteret politisk og økonomisk i mange år, og god musikundervisning har været forbeholdt de økonomisk velstillede. Dette er vi mange, der arbejder på at lave om.

Vi ved, hvor meget musikalsk dannelse betyder for det enkelte menneske i forhold til at kunne udtrykke sig socialt, stimulere hjernen, udvikle sig generelt som menneske og meget mere. Netop derfor vil vi ud i institutionerne for at sprede musikken og hjælpe jer med at give børnene den bedst mulige start på tilværelsen - også dem som ikke har et ressourcestærkt bagland.

Vi har nøje udvalgt, designet og efterprøvet flere forskellige undervisningsforløb, som passer netop til børn i alderen 0-3 og 3-6 år.

Vikarservice

Hvis I mangler en pædagogisk vikar nu og her, er vores undervisere også klædt på til denne type opgaver. I er også velkomne til at kontakte os herom på tlf. 53 65 60 90.

Vi har ingen binding og vi står for næsten alt. I skal blot kontakte os og sætte vores udsendte vikar i arbejde.

Vi sørger for:

 • At finde de rigtige personer og klæde dem på til opgaven.

 • At give vikaren et kursus i generel pædagogisk virke (til institutioner).

 • At sende én regning med timeoversigt til arbejdspladsen hver måned.

 • Aflønne vikar.

 • At stå for alt andet administrativt arbejde.

 • At indhente børneattest på vikaren ved jobs med børn og unge.

Vi har blot brug følgende oplysninger fra jer:

 • Opstartsdato

 • Ønskede antal vikarer

 • Beskrivelse af arbejdsopgave(r)

 • Periode. Hvor længe regner I med, at have brug for vikarerne?

I skal herefter læse og underskrive vores kontrakt.

Så klarer vi resten!

Priser på vikarer er 195 kr./t. ex. Moms.


KONTAKTFORMULAR