Vil du og dine venner spille musik?

Gratis musikforløb på Øster Farimagsgade Skoles fritidsordning

Kære forældre og børn på Øster Farimagsgades Skoles fritidsordning

 • Mikkels Musikskole har i samarbejde med Københavns Kommune fået en enestående mulighed for at tilbyde gratis musikundervisning efter skoletid i fritidsordningen.
 • Musikforløbet starter efter efterårsferien med 2 introuger i uge 43 og 44
 • Her kan alle børn på 3. årgang få lov at prøve kræfter med musikken sammen med alle deres venner. 
 • Børnene bliver hentet og fulgt til musik på fritten.
 • Musikforløbet starter rigtigt i uge 45 med de børn, der har lyst til at fortsætte. Forældrene skal aktivt melde deres børn til for at fortsætte.
 • Der vil være en afslutningskoncert i uge 10 hvor forældre, søskende og andre børn fra skolen vil komme til at se, hvad børnene har lært og oplevet.
 • Børnenes faste pædagog, Christine, deltager sammen med børnene.

SKEMA INTROUGER (UGE 43 + 44)

Introugerne er obligatoriske og for alle børn på 3. årgang
Herefter tilmelding til det videre musikforløb

Mandag   kl. 15:20 - 16:20            3.V

Torsdag  kl. 14:00 - 15:00            3.X

Fredag    kl. 14:00 - 15:00            3.U


Tilmelding

Du kan tilmelde dit barn på en af følgende måder:

 • DIREKTE TIL CHRISTINE (PÆDAGOG)
 • SMS TIL CHRISTINE: 51 62 96 16
 • MAIL TIL MIKKELS MUSIKSKOLE: MIKKEL@MIKKELSMUSIKSKOLE.DK
 • SMS TIL CATHRINE, PROJEKTLEDER: 31 77 54 51

Skema for musikforløb - uge 45-50 & uge 2-10


OBS! Uge 51/ uge 52/ uge 1: Juleferie

UGE 10: AFSLUTNINGSKONCERT/ FORÅRSKONCERT D. 4. marts 2024

Hold 1: 

Torsdag kl. 14:00 - 15:00

________________________________________________________________________

Hold 2: 

Fredag kl. 14:00 - 15:00

________________________________________________________________________

Uge 10: Afslutningsuge – Forårskoncert til samling om mandagen (4. marts 2024). 

Forældre og andre børn inviteres til forårskoncert

Det musikalske indhold

I introugerne bliver børnene præsenteret for de forskellige musiske genrer, som vi arbejder ud fra. Derefter vil de børn, der har lyst til at fortsætte, have mulighed for at vælge, hvad de gerne vil fortsætte med i dialog med underviseren og pædagog Christine der deltager ved alle musiklektionerne.

1. Rytmiske sanglege

Rytmik styrker kropsbevidsthed, motorikken (fx balance), taktilsans, sproget og sociale relationer samt det store fællesskab.

Fællesskabsorienterede sanglege med rytmiske elementer. Kan fx være maracas, rasleæg og claves.

2. Stomp og bevægelse

Børnene vil blive undervist i hvad 'stomp' er og hvilke rytmer, der kan skabes. Alt dette gennem leg, bevægelse og teater. Vi skaber ny musik sammen ved at spille på en masse forskellige genstande, som børnene kender fra deres hverdag. F.eks. koste, bolde, spande, plastikposer osv. - kun børnenes fantasi sætter grænser!

3. Sammenspil/sang (evt. børneinstrumentarium)

Grundlæggende musik, sang og bevægelse med begyndende spil på instrumenter.

Første møde med musikken for elever i 3. klasse på hold med kammerater og venner. Gennem bevægelse, rytme, sang og spil opbygger vi leg og oplevelse, fællesskab og samvær. Undervisningsformen er særligt udviklet og designet af specialister inden for musikpædagogik.

Børneinstrumentarium kan evt. inddrages. Modellen bygger på let spilbare udgaver af blæse og strengeinstrumenter med mini-tværfløjte, miniklarinet, mini-saxofon, guitarlege med mere, som muliggør, at man kan undervise i sammenspil på klassebasis.

Rigtig god fornøjelse med musikken

Mange hilsner
Mikkels Musikskole


Om os

I Mikkels Musikskole arbejder vi hver dag for at gøre musikundervisning tilgængeligt for alle - både logistisk, geografisk og økonomisk. Vi tilbyder musikundervisning, som kommer til dig: Hjemmeundervisning, musikskole på din skole, musikworkshops fx i ferierne, korhold, band og sammenspil, babyrytmik osv.

Alle vores undervisere er dygtige og kompetente musikere med pædagogiske kompetencer. Korpset af undervisere spænder lige fra unge musikstuderende til konservatorieuddannede og professionelle musikere. Derfor kan vi også tilbyde undervisning i forskellige prisklasser. Vores elever kan være alle aldre og på alle niveauer.