Vil du og dine venner spille musik?

Gratis musikforløb for maj-børn på Øster Farimagsgade Skoles fritidsordning

Kære maj-børn og forældre på Øster Farimagsgades Skoles fritidsordning

  • Mikkels Musikskole har i samarbejde med Københavns Kommune fået en enestående mulighed for at tilbyde gratis musikundervisning efter skoletid i fritidsordningen til alle maj-børn.
  • Musikforløbet foregår fra uge 19 til 25
  • Her kan alle maj-børn få lov at prøve kræfter med musikken sammen med alle deres venner. 
  • Børnene bliver hentet og fulgt til musik på fritten.
  • Børnenes faste pædagog, Christine, deltager sammen med børnene.

Tilmelding

Du kan tilmelde dit barn på en af følgende måder:

  • DIREKTE TIL CHRISTINE (PÆDAGOG)
  • SMS TIL CHRISTINE: 51 62 96 16
  • MAIL TIL MIKKELS MUSIKSKOLE: MIKKEL@MIKKELSMUSIKSKOLE.DK
  • SMS TIL CATHRINE, PROJEKTLEDER: 31 77 54 51

Skema for musikforløb - uge 19-25


Hold 1: 

Torsdag kl. 14:00 - 15:00

________________________________________________________________________

Hold 2: 

Fredag kl. 14:00 - 15:00

________________________________________________________________________


Det musikalske indhold

1. Rytmiske sanglege

Rytmik styrker kropsbevidsthed, motorikken (fx balance), taktilsans, sproget og sociale relationer samt det store fællesskab.

Fællesskabsorienterede sanglege med rytmiske elementer. Kan fx være maracas, rasleæg og claves.

2. Stomp og bevægelse

Børnene vil blive undervist i hvad 'stomp' er og hvilke rytmer, der kan skabes. Alt dette gennem leg, bevægelse og teater. Vi skaber ny musik sammen ved at spille på en masse forskellige genstande, som børnene kender fra deres hverdag. F.eks. koste, bolde, spande, plastikposer osv. - kun børnenes fantasi sætter grænser!

3. Sammenspil/sang (evt. børneinstrumentarium)

Grundlæggende musik, sang og bevægelse med begyndende spil på instrumenter.

Første møde med musikken for elever i 3. klasse på hold med kammerater og venner. Gennem bevægelse, rytme, sang og spil opbygger vi leg og oplevelse, fællesskab og samvær. Undervisningsformen er særligt udviklet og designet af specialister inden for musikpædagogik.

Børneinstrumentarium kan evt. inddrages. Modellen bygger på let spilbare udgaver af blæse og strengeinstrumenter med mini-tværfløjte, miniklarinet, mini-saxofon, guitarlege med mere, som muliggør, at man kan undervise i sammenspil på klassebasis.

Rigtig god fornøjelse med musikken

Mange hilsner
Mikkels Musikskole


Om os

I Mikkels Musikskole arbejder vi hver dag for at gøre musikundervisning tilgængeligt for alle - både logistisk, geografisk og økonomisk. Vi tilbyder musikundervisning, som kommer til dig: Hjemmeundervisning, musikskole på din skole, musikworkshops fx i ferierne, korhold, band og sammenspil, babyrytmik osv.

Alle vores undervisere er dygtige og kompetente musikere med pædagogiske kompetencer. Korpset af undervisere spænder lige fra unge musikstuderende til konservatorieuddannede og professionelle musikere. Derfor kan vi også tilbyde undervisning i forskellige prisklasser. Vores elever kan være alle aldre og på alle niveauer.