Vil du og dine venner spille musik?

Gratis musikforløb på Kildevældsskolens fritidsordning

Kære forældre og børn på Kildevældsskolens fritidsordning

Mikkels Musikskole har i samarbejde med Københavns Kommune fået en enestående mulighed for at tilbyde gratis musikundervisning efter skoletid i fritidsordningen.

Musikforløbet starter efter sommerferien med 2 introuger i uge 33 og 34

Her kan alle børn få lov at prøve kræfter med musikken sammen med alle deres venner. Børnene bliver hentet og fulgt til musik på fritten

Musikforløbet starter rigtigt i uge 35 med de børn, der har lyst til at fortsætte. Forældrene skal aktivt melde deres børn til for at fortsætte.

Der vil være en afslutningskoncert i uge 46 hvor forældre, søskende og andre børn fra skolen vil komme til at se, hvad børnene har lært og oplevet.


Tilmelding

Du kan tilmelde dig på en af følgende måder:

  • DIREKTE TIL RASMUS (PÆDAGOG)
  • SMS TIL RASMUS: 61 77 26 81 
  • MAIL TIL MIKKELS MUSIKSKOLE: MIKKEL@MIKKELSMUSIKSKOLE.DK
  • SMS TIL CATHRINE, PROJEKTLEDER: 31 77 54 51

Skema for musikforløb - uge 35-46

Tirsdag:
14:00 - 14:30: 0. årgang

14:30 - 15:00: (0. årgang)*

Onsdag:
14:00 - 14:30: 2. + 3. årgang

14:30 - 15:00: 2. + 3. årgang

15:00 - 15:30: (2. + 3. årgang)*

15.30 - 16:00: (2. + 3. årgang)*

Torsdag:
14:00 - 14:30: 1. årgang 

14:30 - 15:00: 1. årgang 

15:00 - 15:30: (1. årgang)*

15:30 - 16:00: (1. årgang)*

* Hvis der er mange tilmeldninger, bliver der lavet to hold undervisning i forlængelse af

hinanden.

0. Årgang har 30 min pr gang, 1. + 2. + 3. Årgang har 1 time pr. Gang


Det musikalske indhold

I introugerne bliver børnene præsenteret for de forskellige musiske genrer, som vi arbejder ud fra. Derefter vil de børn, der har lyst til at fortsætte, have mulighed for at vælge, hvad de gerne vil fortsætte med i dialog med underviseren.

1. Rytmiske sanglege

Rytmik styrker kropsbevidsthed, motorikken (fx balance), taktilsans, sproget og sociale relationer samt det store fællesskab.

Fællesskabsorienterede sanglege med rytmiske elementer. Kan fx være maracas, rasleæg og claves.

2. Stomp og bevægelse

Børnene vil blive undervist i hvad 'stomp' er og hvilke rytmer, der kan skabes. Alt dette gennem leg, bevægelse og teater. Vi skaber ny musik sammen ved at spille på en masse forskellige genstande, som børnene kender fra deres hverdag. F.eks. koste, bolde, spande, plastikposer osv. - kun børnenes fantasi sætter grænser!

3. Sammenspil/sang (mulighed for band for de store, hvis interesse og kompetencer er til det)

Grundlæggende musik, sang og bevægelse med begyndende spil på instrumenter.

Første møde med musikken for elever fra 0. til 3. klasse på hold med kammerater og venner. Gennem bevægelse, rytme, sang og spil opbygger vi leg og oplevelse, fællesskab og samvær. Undervisningsformen er særligt udviklet og designet af specialister inden for musikpædagogik.

Børneinstrumentarium kan evt. inddrages. Modellen bygger på let spilbare udgaver af blæse og strengeinstrumenter med mini-tværfløjte, miniklarinet, mini-saxofon, guitarlege med mere, som muliggør, at man kan undervise i sammenspil på klassebasis.

Rigtig god fornøjelse med musikken

Mange hilsner
Mikkels Musikskole


Om os

I Mikkels Musikskole arbejder vi hver dag for at gøre musikundervisning tilgængeligt for alle - både logistisk, geografisk og økonomisk. Vi tilbyder musikundervisning, som kommer til dig: Hjemmeundervisning, musikskole på din skole, musikworkshops fx i ferierne, korhold, band og sammenspil, babyrytmik osv.

Alle vores undervisere er dygtige og kompetente musikere med pædagogiske kompetencer. Korpset af undervisere spænder lige fra unge musikstuderende til konservatorieuddannede og professionelle musikere. Derfor kan vi også tilbyde undervisning i to forskellige prisklasser. Vores elever kan være alle aldre og på alle niveauer.